Meer rendement voor uw bedrijf

Proefveldoogst

Kennis direct toepasbaar in de praktijk

Toegang tot nieuwe én toekomstige kennis

Bedrijf PPO

Up to date voor het beste resultaat

Interactie tussen fundamenteel onderzoek en uw eigen akkerbouwbedrijf

Focus on Farming

Action learning met collega ondernemers

ert

Volgende bijeenkomsten

4 bijeenkomsten    

Opdoen van         

Focus               

dinsdag 25 juni 2019 Lelystad
donderdag 31 oktober 2019 Wageningen
donderdag 28 november 2019 Westmaas

per jaar

 

 

 

 

nieuwe inzichten

 

 

 

 

op toekomst
 
 
 
 

ert

Focus on Farming

Een focus op innovatie

Een focus op de laatste innovaties in de akkerbouw, action learning met collega ondernemers en onderzoekers, kennis nemen van de nieuwste inzichten én alles weten over de laatste wetenschappelijke inzichten uit binnen- en buitenland. Dat is Focus on Farming. Bekijk hier het overzicht van de bijeenkomsten tot nu toe

Nog geen lid? Ervaar of Focus on Farming bij u past.

U bent van harte welkom vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. Stuur een mail met uw gegevens naar: focusonfarming@wur.nl en we houden u op de hoogte.

Partners Focus on Farming:             

ert

Tweede bijeenkomst Focus on Farming

Op dinsdag 25 juni vindt de tweede Focus on Farming bijeenkomst van 2019 plaats. We zijn die dag te gast in Lelystad.

Het programma van deze dag:

10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.15 uur: Actualiteiten bedrijfsvoering Lelystad – bedrijfsleider Jacob de Jong / Highlights: wat leren we van teeltjaar 2018 en wat betekent ‘On the way to Planet Proof’ voor het bedrijf? / toepassing Cool Farm Tool op het akkerbouwbedrijf met als doel om de CO2 uitstoot te beperken. 
11.15 uur: Proeftuin Agroecologie en Technologie – Ir. Wijnand Sukkel
12.15 uur: Rol van technologie in agro-ecologische landbouw - Bram Veldhuisen MsC
12.45 uur: Lunch 
13.30 uur: Rondgang Proeftuin Agroecologie en Technologie met speciale aandacht voor Strokenteelt, Agroforestry en toepassing Slimme gewasbescherming. Uitleg in het veld over de rijenbespuiting met de Agrifac machine. 

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Leden zijn van harte welkom in Lelystad. Aanmelden is verplicht en kunt u doen door te mailen naar focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl.
Bent u geen lid maar overweegt u lid te worden van Focus on Farming? U mag éénmalig vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen, maar let op: aanmelden hiervoor is verplicht. Aanmelden kunt u doen door te mailen naar focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl.

ert

Investeer in kennis!

Focus on Farming gaat over kennis. Vergroten van uw kennis, opfrissen van kennis, en toegang tot kennis waar u anders niet mee in aanraking komt. Als lid ontvangt u een uitnodiging voor 4 bijeenkomsten per jaar:

  • Verdieping van uw kennis
  • Inzicht in ontwikkelingen voor de toekomst
  • In gesprek met onderzoekers, bedrijfsleiders en collega-telers
  • Kijkje achter de schermen bij het praktijk- en proefbedrijf
  • Excursies in het veld en naar Wageningen University & Research

Ontdek Groen Kennisnet: een levend kennisnetwerk in het groene domein:

Tweede bijeenkomst Focus on Farming

De tweede bijeenkomst van Focus on Farming is gepland op 25 juni a.s.

U bent van harte welkom in Lelystad.

Heeft u belangstelling om te ervaren of Focus on Farming bij u past, neem gerust contact op.

Lees meer...

Mengteelt en strokenteelt draagt bij aan biodiversiteit

Minder schade in het gewas door meer insecten! “Met mengteelt en strokenteelt geef je nuttige insecten het hele jaar door voldoende voedsel en schuilmogelijkheden. Zo overleven meer insecten en zien we duidelijk minder schade in kool, dan ...

Lees meer...

Strokenteelt

De alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit en toename van extreem weer maken de noodzaak voor weerbare productiesystemen urgent. Het project ‘Strokenteelt’ in de proeftuin van Wageningen Plant Research zet met nieuwe strokenproeven ...

Lees meer...

Eerste bijeenkomst Focus on Farming

De eerste bijeenkomst Focus on Farming van dit jaar is gepland op 29 mei a.s.

U bent van harte welkom in Westmaas.

Heeft u belangstelling om te ervaren of Focus on Farming bij u past, neem gerust contact op.

Lees meer...

Cursus Weer en Gewasbescherming

Wageningen University & Research / Focus on Farming gaat van start met het aanbieden van cursussen. De eerste cursus van dit jaar is 'Weer en Gewasbescherming'. Praktische weerkunde voor akkerbouwers gegeven door Erno Bouma. De cursus wordt vier keer gegeven. Op 8 en 22 februari ...

Lees meer...

Agroforestry wordt nieuwe standaard voor duurzame landbouw

Bij Agroforestry wordt de teelt van groenten, aardappels of granen gemengd met de teelt van bomen. Agroforestry kan binnen vijftien jaar uitgroeien tot een nieuwe landbouwstandaard van Nederland, waar milieu, consument en landbouw voordeel ...

Lees meer...

Blog: Kringlooplandbouw

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot 9,5 miljard mensen. Dat betekent dat de wereld dan 70 procent meer voedsel nodig heeft. Met kringlooplandbouw is dat mogelijk binnen de huidige beschikbare landbouwgrond.

Lees meer...

Grip houden op vitaliteit van het pootgoed

Pootaardappeltelers kunnen veel winst behalen door de fysiologische leeftijd van hun plantgoed in beeld te hebben: een hogere opbrengst die ook nog eens van betere kwaliteit is. 

Lees meer...

Download artikel Akkerwijzer november 2017

In de Akkerwijzer van november stond een mooi verslag van het bezoek aan NIOO.

U kunt het via onderstaande link ... 

Lees meer...

Proefschrift organische stof in de akkerbouw

Prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum is verbonden aan Focus on Farming. Een van zijn promovenda: Renske Hijbeek promoveert 4 oktober. Haar proefschrift gaat over organische stof in de akkerbouw. Ze heeft o.a. veel langjarige proeven geanalyseerd en ...

Lees meer...

Woensdag 1 november bezoek NIOO

Op woensdag 1 november vindt alweer de derde bijeenkomst plaats van Focus on Farming. We zijn deze keer te gast bij het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. Hier wordt fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek verricht. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten ...

Lees meer...

Praktijkdag Suikerbieten

IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Wageningen University & Research verzorgen de Praktijkdag suikerbieten op 31 augustus 2017. Op deze dag worden bezoekers breed geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen binnen de suikerbietenteelt en worden ...

Lees meer...

Excursie 31 mei Focus on Farming

Bijeenkomst 31 mei: Op een andere manier naar de bodem kijken

Bron: www.akkerwijzer.nl

Kijk op een andere manier naar de bodem, en kies bewust je vruchtwisseling, gewas, groenbemester en ras. Dat is de boodschap van onderzoekers Wijnand Sukkel en Wiepie Haagsma tijdens een bijeenkomst van Focus on Farming op 31 mei.

Lees meer...

Volg de Bietenmonitor op Akkerwijzer.nl

Op Wageningen University and Research, Praktijkonderzoek AGV, locatie Westmaas komt een groot praktijkperceel suikerbieten met een groot aantal proeven en demonstratiestroken te liggen.

Lees meer...

Stress in plant eerder zichtbaar met camera

Bron: Akkerwijzer/Akkermagazine 18 maart

Nieuwe cameratechnieken maken het mogelijk om stress in planten op te sporen die nog niet zichtbaar is voor het menselijke oog. Dat geeft telers de mogelijkheid om ...

Lees meer...

Verdiepende kennis voor telers

Direct vragen stellen aan onderzoekers en onafhankelijke achtergrondinformatie krijgen bij nieuwe ontwikkelingen. Met dat concept biedt Wageningen University & Research (WUR) de boer direct toegang tot innovaties en ...

Lees meer...

Focus on Farming in de media

Benieuwd wat er over Focus on Farming geschreven wordt?

Lees via de linkjes de artikelen op Akkerwijzer en Nieuwe Oogst. 

Lees meer...

Verslag bijeenkomst 16 februari

De eerste bijeenkomst van Focus on Farming vond plaats op 16 februari in Wageningen. Het ochtendprogramma bestond uit twee verschillende onderdelen.

Lees meer...

Programma eerste bijeenkomst bekend

Op donderdag 16 februari vindt de eerste van een serie van vier kennisbijeenkomsten plaats in Wageningen. Leden van Focus on Farming zijn van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Bent u nog geen lid, meld u dan hier aan.

Lees meer...

Focus on Farming trekt leergierige boeren

Tekst Akkerwijzer. Bij de aftrap van het nieuwe project Focus on Farming staat de leergierige boer of boerin vooraan. Telers die interesse hebben willen kennis opdoen en direct vragen stellen aan deskundigen.

Lees meer...

Veld met gewassen

Fotoserie oogstwerkzaamheden 2016

Op het landbouw- en proefbedrijf zijn de oogstwerkzaamheden in volle gang. Benieuwd waar we mee bezig zijn, bekijk de fotoserie oogstwerkzaamheden 2016.

Lees meer...

Focus on Farming

30 november kick off bijeenkomst

Op 30 november vindt de kick off bijeenkomst van Focus on Farming plaats, en is exclusief toegankelijk voor akkerbouwondernemers. Sprekers Prof. Martin van Ittersum, Ir. Chris de Visser en bedrijfsleider Dick Hulsebosch nemen u mee in de nieuwe ontwikkelingen van de teelt. Aanmelden is verplicht.

Lees meer...

Groep mensen in veld

Vier grote uitdagingen voor de akkerbouw

Interview met Prof. Martin van Ittersum, spreker kick off bijeenkomst. Om de wereldbevolking in 2050 te kunnen voeden, zal er meer akkerbouwproduct per hectare gerealiseerd moeten worden. In Afrika en Azië zijn daar ook mogelijkheden voor. In Europa en Nederland liggen de uitdagingen voor telers volgens professor Martin van Ittersum vooral in efficiëntie en minder emissies. Lees het interview.

Lees meer...

sojateelt

Telen van soja perspectief in Nederland

In Nederland groeit de vraag naar lokaal geteelde gewassen. Voor soja als ingrediënt van sojadranken, tofu en bakkerijproducten is ons land nog aangewezen op importen uit Zuid- en Noord-Amerika. Wageningse onderzoekers toonden samen met een bedrijf aan dat telen in Nederland perspectief biedt.

Lees meer...

Teelt nieuwe gewassen