Proef- en praktijkbedrijf

Proef- en praktijkbedrijven

De praktijk- en proefbedrijven van Wageningen University & Research telen een breed scala aan gewassen zoals aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel), suikerbieten, en granen (tarwe, gerst, triticale, teff, enz.). Daarnaast worden uien, cichorei, witlofpennen, vollegrondsgroenten (prei, sla, peen, koolsoorten, asperge enz.), industriegroenten (doperwten, stamslabonen, schorseneren, spinazie, waspeen enz.), kruiden, voedergewassen (maïs, luzerne, gras enz.), zaad en handelsgewassen (koolzaad, karwij, graszaad enz.) bollen (lelie, tulp, enz) en bomen geteeld. Op verschillende locaties in Nederland zijn de bedrijven gevestigd.

Agenda proefbedrijven

Elke jaar organiseren de proefbedrijven verschillende demonstraties en andere activiteiten. Centraal staan de nieuwe innovaties en de kansen in praktijktoepassingen. 

Biologische velddag - Lelystad

Biologische Velddag heeft ook vorig jaar weer een aantal records verbroken. Er was in 2018 meer belangstelling en er waren meer deelnemers dan voorgaande jaren. De Biovelddag is echt gegroeid tot een dag met het gevoel ‘daar moet je geweest zijn’ net als bij de Biobeurs. Op 20 juni is de Biovelddag 2019. Mis het niet!

Kijk op de website voor meer informatie

Praktijkdag suikerbieten - wisselende locatie

IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Wageningen University & Research organiseren de Praktijkdag suikerbieten. Op deze dag worden bezoekers breed geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen binnen de suikerbietenteelt en worden praktische handvatten geboden voor de teelt op het eigen bedrijf.

 

Gras & Maismanifestatie - Marwijksoord

Praktijkonderzoek AGV en Agrifirm heten u ook dit jaar van harte welkom op de Gras & Maïsmanifestatie. U maakt kennis met de laatste ontwikkelingen in de teelt van gras, maïs en dit jaar ook met voederbieten. Laat u rondleiden door deskundigen van Praktijkonderzoek en Agrifirm langs de demonstratievelden, doe mee met de workshops en ontmoet elkaar op de bedrijvenmarkt om weer eens bij te praten over actuele zaken.

Kijk op de website voor meer informatie

Akkerbouwmiddag - Wijnandsrade

Samen met LLTB organiseert Wageningen Plant Research een akkerbouwmiddag. Centraal staan de actuele proeven en onderzoeksresultaten. Ook is er plaats voor project-presentaties.

Meer informatie vindt u op de website

Landelijke preidag - Vredepeel

Praktijkonderzoek AGV Vredepeel organiseert elk jaar een Landelijke Preidag. Centraal staat het kennismaken met ontwikkelingen die het delen waard zijn. De organisatie bestaat uit Praktijkonderzoek AGV, Delphy en het team Vollegrond van ZLTO-LLTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties Proefbedrijf:

Lelystad

 • 700 ha kleigrond waarvan een deel biologisch
 • Diverse hightech proefveld zaai- en oogstmachines
 • 6 aardappelbewaarcellen voor kistenbewaring
 • Stationaire dorsmachines voor het dorsen van erwten en graszaad
 • 32 computergestuurde witlof-forceerunits met individuele temperatuurregeling, bemesting en middelentoediening
 • Professioneel laboratorium 

 

 

Lees meer over locatie Lelystad

Vredepeel

 • 110 ha droogtegevoelige zandgrond
 • Percelen ingericht voor variabele grondwaterstanden en infiltratie
 • Opslag dierlijke mest tot 625 m3 en ruime ervaring met organische mestgebruik (diverse soorten)
 • Deel van het bedrijf is biologisch (Skal gecertificeerd)
 • Groot scala aan teelten van akkerbouwgewassen, industriegroenten, vollegrondsgroenten en bollen
 • Beschikbaarheid proefpercelen in het Lössgebied (Zuid-Limburg)
 • Unieke expertise en specifieke mechanisatie op gebied van erosiepreventie

Lees meer over locatie Vredepeel

Valthermond - Rolde

Valthermond
 • 104 ha dalgrond, enige proefbedrijf op veenkoloniale grond
 • 4 aardappelbewaarcellen voor bewaarproeven
 • Koelcel voor proefveldmonsters en ‘kleine’ gewassen als bijvoorbeeld Chinese kool
 • Droogstoven
 • Luchtdruk proefveldspuit waarmee tien middelen tegelijk in één werkgang kunnen worden gespoten. 
 • Diversiteit aan aaltjespopulaties

Westmaas

 • 78 ha jonge zeeklei waarvan 5,5 ha voorzien van ondergrondse beregeningsleidingen  
 • 16 bewaarcellen met klimaatregeling waarvan 10 bewaarcellen geschikt voor proefveldmonsters, kisten en fust
 • 6 aardappelcellen voor losgestort product
 • Witloftrekaccomodatie, 3 cellen met elk 32 bakken. (inclusief mogelijkheid voor bemestingsonderzoek)
 • Dé locatie voor de tweejaarlijkse Aardappeldemodag (foto)

Lees meer over locatie Westmaas