Proef- en praktijkbedrijf

Proef- en praktijkbedrijven

De praktijk- en proefbedrijven van Wageningen University & Research telen een breed scala aan gewassen zoals aardappelen (poot-, consumptie- en zetmeel), suikerbieten, en granen (tarwe, gerst, triticale, teff, enz.). Daarnaast worden uien, cichorei, witlofpennen, vollegrondsgroenten (prei, sla, peen, koolsoorten, asperge enz.), industriegroenten (doperwten, stamslabonen, schorseneren, spinazie, waspeen enz.), kruiden, voedergewassen (maïs, luzerne, gras enz.), zaad en handelsgewassen (koolzaad, karwij, graszaad enz.) bollen (lelie, tulp, enz) en bomen geteeld. Op verschillende locaties in Nederland zijn de bedrijven gevestigd.

Lelystad

 • 700 ha kleigrond waarvan een deel biologisch
 • Diverse hightech proefveld zaai- en oogstmachines
 • 6 aardappelbewaarcellen voor kistenbewaring
 • Stationaire dorsmachines voor het dorsen van erwten en graszaad
 • 32 computergestuurde witlof-forceerunits met individuele temperatuurregeling, bemesting en middelentoediening
 • Professioneel laboratorium 

 

 

Lees meer over locatie Lelystad

Vredepeel

 • 110 ha droogtegevoelige zandgrond
 • Percelen ingericht voor variabele grondwaterstanden en infiltratie
 • Opslag dierlijke mest tot 625 m3 en ruime ervaring met organische mestgebruik (diverse soorten)
 • Deel van het bedrijf is biologisch (Skal gecertificeerd)
 • Groot scala aan teelten van akkerbouwgewassen, industriegroenten, vollegrondsgroenten en bollen
 • Beschikbaarheid proefpercelen in het Lössgebied (Zuid-Limburg)
 • Unieke expertise en specifieke mechanisatie op gebied van erosiepreventie

Lees meer over locatie Vredepeel

Valthermond

 • 104 ha dalgrond, enige proefbedrijf op veenkoloniale grond
 • 4 aardappelbewaarcellen voor bewaarproeven
 • Koelcel voor proefveldmonsters en ‘kleine’ gewassen als bijvoorbeeld Chinese kool
 • Droogstoven
 • Luchtdruk proefveldspuit waarmee tien middelen tegelijk in één werkgang kunnen worden gespoten. 
 • Diversiteit aan aaltjespopulaties

Westmaas

 • 78 ha jonge zeeklei waarvan 5,5 ha voorzien van ondergrondse beregeningsleidingen  
 • 16 bewaarcellen met klimaatregeling waarvan 10 bewaarcellen geschikt voor proefveldmonsters, kisten en fust
 • 6 aardappelcellen voor losgestort product
 • Witloftrekaccomodatie, 3 cellen met elk 32 bakken. (inclusief mogelijkheid voor bemestingsonderzoek)
 • Dé locatie voor de tweejaarlijkse Aardappeldemodag (foto)

Lees meer over locatie Westmaas