Actueel

Boerderij met tractor

Tweede bijeenkomst: 30 mei Westmaas

Voor de tweede Focus on Farming bijeenkomst van dit seizoen bent u van harte welkom op Proefbedrijf WUR Open teelten in Westmaas. Om 10:30 uur start het interactieve programma. Wilt u vrijblijvend kennismaken, mail dan naar alice.leijten@wur.nl voor meer informatie.

Lees meer...

Agroforestry wordt nieuwe standaard voor duurzame landbouw

Bij Agroforestry wordt de teelt van groenten, aardappels of granen gemengd met de teelt van bomen. Agroforestry kan binnen vijftien jaar uitgroeien tot een nieuwe landbouwstandaard van Nederland, waar milieu, consument en landbouw voordeel aan zullen beleven. Het kan als duurzaam, natuurinclusief en regeneratief productiesysteem een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van de landbouw.

Lees meer...

Blog: Kringlooplandbouw

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot 9,5 miljard mensen. Dat betekent dat de wereld dan 70 procent meer voedsel nodig heeft. Met kringlooplandbouw is dat mogelijk binnen de huidige beschikbare landbouwgrond.

Lees meer...

Grip houden op vitaliteit van het pootgoed

Pootaardappeltelers kunnen veel winst behalen door de fysiologische leeftijd van hun plantgoed in beeld te hebben: een hogere opbrengst die ook nog eens van betere kwaliteit is. Bovendien moet vóór het poten al duidelijk zijn wat het teeltdoel is. „Geef het pootgoed een behandeling die past bij dat doel. Doe je dat niet, dan laat je veel meerwaarde liggen”, zegt hoogleraar Paul Struik aan Wageningen UR in het vakblad Akkerwijzer.

Lees meer...

Download artikel Akkerwijzer november 2017

In de Akkerwijzer van november stond een mooi verslag van het bezoek aan NIOO. U kunt het via onderstaande link downloaden. 

Wees kritisch op inzet schimmel- en bacteriepreparaten 

Lees meer...

Proefschrift organische stof in de akkerbouw

prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum is verbonden aan Focus on Farming. Een van zijn promovenda: Renske Hijbeek promoveert 4 oktober. Haar proefschrift gaat over organische stof in de akkerbouw. Ze heeft o.a. veel langjarige proeven geanalyseerd en een grote survey onder boeren (ook veel Nederlandse) gehouden.

Lees meer...