Boerderij met tractor

27 november 2018

Voor de derde Focus on Farming bijeenkomst van dit seizoen bent u van harte welkom in Forum, het gezichtsbepalende gebouw op de Wageningen Campus. Om 09.30 uur start het interactieve programma

Jan van de Zande van Agrosystems Research (Wageningen University & Research) presenteert tijdens de bijeenkomst over één van zijn vakgebieden: spuittechniek.

Hij vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van precisietoepassingen en driftreductie. Het wordt steeds belangrijker om (blad)bemesting en gewasbeschermingsmiddelen op de plaats toe te dienen waar ze moeten zijn en met de juiste hoeveelheid. Welke technieken zijn er en welke komen hiervoor beschikbaar? En kunnen we die technieken ook uitwisselen op andere machines? Wat betekent dit specifiek voor verschillende teelten? Denk hierbij ook aan het toedienen van meststoffen en granulaten bij zaaien/poten. Ook vraagstukken als: “Wat betekent in de praktijk een doseringsverandering van +10% of -10%, en kan dit met zekerheid ook over grotere gebieden?”, komen aan bod. Onderwerpen die zowel de techneuten als de teeltmensen zullen aanspreken. Na zijn presentatie leidt Jan ons rond door De Spuithal, waar te zien is op welke manier metingen verricht worden aan spuitopstellingen, drift en druppelgrootte.

Na de pauze komt ir. Janjo de Haan van de business unit Open Teelten (Wageningen University & Research) aan het woord. Hij praat u bij over het belang van organische stof voor bodem en teelt. Hij presenteert de resultaten uit onderzoek over de effecten van organische stof op zowel fysieke als financiële opbrengst, bodemkwaliteit en maatschappelijke aspecten als waterkwaliteit en klimaat. Hij zal ingaan op de maatregelen waarmee het organisch stofgehalte verhoogd kan worden.

 

We sluiten het programma af met een lunch in het Forum gebouw.

 

Programma

09.00-09.30 Inloop met koffie/thee

09.30-10.15 Presentatie ir. Jan van de Zande - spuittechniek en driftreductie

10.15-10.30 Oversteek naar laboratorium Radix

10.30-11.15 Presentatie ir. Jan van de Zande - meetopstellingen spuittechniek

11.15-11.30 Pauze

11.30-12.30 Presentatie ir. Janjo de Haan – belang van organische stof

12.30-13.15 Lunch

 

Locatie:

Wageningen Campus

Forum gebouw – zaal C0321

Droevendaalsesteeg 2

6708 PB Wageningen

Het programma start om 09:00uur en duurt tot 13:15uur

Wilt u vrijblijvend kennismaken, mail naar: focusonfarming@wur.nl voor alle informatie.

 

Locatie: Wageningen

Ga terug