Boerderij met tractor

Tweede bijeenkomst Focus on Farming

Op dinsdag 25 juni vindt de tweede Focus on Farming bijeenkomst van 2019 plaats. We zijn die dag te gast in Lelystad.

Het programma van deze dag:

10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.15 uur: Actualiteiten bedrijfsvoering Lelystad – bedrijfsleider Jacob de Jong / Highlights: wat leren we van teeltjaar 2018 en wat betekent ‘On the way to Planet Proof’ voor het bedrijf? / toepassing Cool Farm Tool op het akkerbouwbedrijf met als doel om de CO2 uitstoot te beperken. 
11.15 uur: Proeftuin Agroecologie en Technologie – Ir. Wijnand Sukkel
12.15 uur: Rol van technologie in agro-ecologische landbouw - Bram Veldhuisen MsC
12.45 uur: Lunch 
13.30 uur: Rondgang Proeftuin Agroecologie en Technologie met speciale aandacht voor Strokenteelt, Agroforestry en toepassing Slimme gewasbescherming. Uitleg in het veld over de rijenbespuiting met de Agrifac machine. 

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Leden zijn van harte welkom in Lelystad. Aanmelden is verplicht en kunt u doen door te mailen naar focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl.
Bent u geen lid maar overweegt u lid te worden van Focus on Farming? U mag éénmalig vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen, maar let op: aanmelden hiervoor is verplicht. Aanmelden kunt u doen door te mailen naar focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl.

Locatie: Lelystad

Ga terug