Meer rendement voor uw bedrijf

Proefveldoogst

Kennis direct toepasbaar in de praktijk

Toegang tot nieuwe én toekomstige kennis

Bedrijf PPO

Up to date voor het beste resultaat

Interactie tussen fundamenteel onderzoek en uw eigen akkerbouwbedrijf

Focus on Farming

Action learning met collega ondernemers

ert

November

4 bijeenkomsten

Opdoen van

Focus

Volgende bijeenkomst

per jaar

nieuwe inzichten

op toekomst

 

ert

Focus on Farming

Een focus op innovatie

Een focus op de laatste innovaties in de akkerbouw, action learning met collega ondernemers en onderzoekers, kennis nemen van de nieuwste inzichten én alles weten over de laatste wetenschappelijke inzichten uit binnen- en buitenland. Dat is Focus on Farming. Bekijk hier het overzicht van de bijeenkomsten tot nu toe

Nog geen lid? Ervaar of Focus on Farming bij u past.

U bent van harte welkom vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. Stuur een mail met uw gegevens naar: focusonfarming@wur.nl en we houden u op de hoogte.

 

Partners Focus on Farming:

     

ert

27 november 2018

Voor de derde Focus on Farming bijeenkomst van dit seizoen bent u van harte welkom in Forum, het gezichtsbepalende gebouw op de Wageningen Campus. Om 09.30 uur start het interactieve programma

Jan van de Zande van Agrosystems Research (Wageningen University & Research) presenteert tijdens de bijeenkomst over één van zijn vakgebieden: spuittechniek.

Hij vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van precisietoepassingen en driftreductie. Het wordt steeds belangrijker om (blad)bemesting en gewasbeschermingsmiddelen op de plaats toe te dienen waar ze moeten zijn en met de juiste hoeveelheid. Welke technieken zijn er en welke komen hiervoor beschikbaar? En kunnen we die technieken ook uitwisselen op andere machines? Wat betekent dit specifiek voor verschillende teelten? Denk hierbij ook aan het toedienen van meststoffen en granulaten bij zaaien/poten. Ook vraagstukken als: “Wat betekent in de praktijk een doseringsverandering van +10% of -10%, en kan dit met zekerheid ook over grotere gebieden?”, komen aan bod. Onderwerpen die zowel de techneuten als de teeltmensen zullen aanspreken. Na zijn presentatie leidt Jan ons rond door De Spuithal, waar te zien is op welke manier metingen verricht worden aan spuitopstellingen, drift en druppelgrootte.

Na de pauze komt ir. Janjo de Haan van de business unit Open Teelten (Wageningen University & Research) aan het woord. Hij praat u bij over het belang van organische stof voor bodem en teelt. Hij presenteert de resultaten uit onderzoek over de effecten van organische stof op zowel fysieke als financiële opbrengst, bodemkwaliteit en maatschappelijke aspecten als waterkwaliteit en klimaat. Hij zal ingaan op de maatregelen waarmee het organisch stofgehalte verhoogd kan worden.

 

We sluiten het programma af met een lunch in het Forum gebouw.

 

Programma

09.00-09.30 Inloop met koffie/thee

09.30-10.15 Presentatie ir. Jan van de Zande - spuittechniek en driftreductie

10.15-10.30 Oversteek naar laboratorium Radix

10.30-11.15 Presentatie ir. Jan van de Zande - meetopstellingen spuittechniek

11.15-11.30 Pauze

11.30-12.30 Presentatie ir. Janjo de Haan – belang van organische stof

12.30-13.15 Lunch

 

Locatie:

Wageningen Campus

Forum gebouw – zaal C0321

Droevendaalsesteeg 2

6708 PB Wageningen

Het programma start om 09:00uur en duurt tot 13:15uur

Wilt u vrijblijvend kennismaken, mail naar: focusonfarming@wur.nl voor alle informatie.

 

ert

Investeer in kennis!

Focus on Farming gaat over kennis. Vergroten van uw kennis, opfrissen van kennis, en toegang tot kennis waar u anders niet mee in aanraking komt. Als lid ontvangt u een uitnodiging voor 4 bijeenkomsten per jaar:

  • Verdieping van uw kennis
  • Inzicht in ontwikkelingen voor de toekomst
  • In gesprek met onderzoekers, bedrijfsleiders en collega-telers
  • Kijkje achter de schermen bij het praktijk- en proefbedrijf
  • Excursies in het veld en naar Wageningen University & Research

Ontdek Groen Kennisnet: een levend kennisnetwerk in het groene domein:

Tweede bijeenkomst: 30 mei Westmaas

Voor de tweede Focus on Farming bijeenkomst van dit seizoen bent u van harte welkom op Proefbedrijf WUR Open teelten in Westmaas. Om 10:30 uur start het interactieve programma. Wilt u vrijblijvend kennismaken, mail dan naar alice.leijten@wur.nl voor meer informatie.

Lees meer...

Agroforestry wordt nieuwe standaard voor duurzame landbouw

Bij Agroforestry wordt de teelt van groenten, aardappels of granen gemengd met de teelt van bomen. Agroforestry kan binnen vijftien jaar uitgroeien tot een nieuwe landbouwstandaard van Nederland, waar milieu, consument en landbouw voordeel aan zullen beleven. Het kan als duurzaam, natuurinclusief en regeneratief productiesysteem een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van de landbouw.

Lees meer...

Blog: Kringlooplandbouw

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot 9,5 miljard mensen. Dat betekent dat de wereld dan 70 procent meer voedsel nodig heeft. Met kringlooplandbouw is dat mogelijk binnen de huidige beschikbare landbouwgrond.

Lees meer...

Grip houden op vitaliteit van het pootgoed

Pootaardappeltelers kunnen veel winst behalen door de fysiologische leeftijd van hun plantgoed in beeld te hebben: een hogere opbrengst die ook nog eens van betere kwaliteit is. Bovendien moet vóór het poten al duidelijk zijn wat het teeltdoel is. „Geef het pootgoed een behandeling die past bij dat doel. Doe je dat niet, dan laat je veel meerwaarde liggen”, zegt hoogleraar Paul Struik aan Wageningen UR in het vakblad Akkerwijzer.

Lees meer...

Download artikel Akkerwijzer november 2017

In de Akkerwijzer van november stond een mooi verslag van het bezoek aan NIOO. U kunt het via onderstaande link downloaden. 

Wees kritisch op inzet schimmel- en bacteriepreparaten 

Lees meer...

Proefschrift organische stof in de akkerbouw

prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum is verbonden aan Focus on Farming. Een van zijn promovenda: Renske Hijbeek promoveert 4 oktober. Haar proefschrift gaat over organische stof in de akkerbouw. Ze heeft o.a. veel langjarige proeven geanalyseerd en een grote survey onder boeren (ook veel Nederlandse) gehouden.

Lees meer...

Woensdag 1 november bezoek NIOO

Op woensdag 1 november vindt alweer de derde bijeenkomst plaats van Focus on Farming. We zijn deze keer te gast bij het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. Hier wordt fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek verricht. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Lees meer...

Praktijkdag Suikerbieten

IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Wageningen University & Research verzorgen de Praktijkdag suikerbieten op 31 augustus 2017. Op deze dag worden bezoekers breed geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen binnen de suikerbietenteelt en worden praktische handvatten geboden voor de teelt op het eigen bedrijf.

Lees meer...

Excursie 31 mei Focus on Farming

Bijeenkomst 31 mei: Op een andere manier naar de bodem kijken

Bron: www.akkerwijzer.nl

Kijk op een andere manier naar de bodem, en kies bewust je vruchtwisseling, gewas, groenbemester en ras. Dat is de boodschap van onderzoekers Wijnand Sukkel en Wiepie Haagsma tijdens een bijeenkomst van Focus on Farming op 31 mei.

 

Lees meer...

Volg de Bietenmonitor op Akkerwijzer.nl

Op Wageningen University and Research, Praktijkonderzoek AGV, Westmaas komt een groot praktijkperceel suikerbieten met een groot aantal proeven en demonstratiestroken te liggen.

Lees meer...

Stress in plant eerder zichtbaar met camera

Bron: Akkerwijzer/Akkermagazine 18 maart

Nieuwe cameratechnieken maken het mogelijk om stress in planten op te sporen die nog niet zichtbaar is voor het menselijke oog. Dat geeft telers de mogelijkheid om eerder actie te ondernemen en te besparen op het gebruik van middelen.

Lees meer...

Verdiepende kennis voor telers

Direct vragen stellen aan onderzoekers en onafhankelijke achtergrondinformatie krijgen bij nieuwe ontwikkelingen. Met dat concept biedt Wageningen University & Research (WUR) de boer direct toegang tot innovaties en onderzoeksresultaten. Onder de naam ‘Focus on Farming’, organiseert WUR een serie bijeenkomsten voor akkerbouwers die hun kennis willen verbreden en verdiepen.

Lees meer...

Verslag bijeenkomst 16 februari

De eerste bijeenkomst van Focus on Farming vond plaats op 16 februari in Wageningen. Het ochtendprogramma bestond uit twee verschillende onderdelen.

Lees meer...

Programma eerste bijeenkomst bekend

Op donderdag 16 februari vindt de eerste van een serie van vier kennisbijeenkomsten plaats in Wageningen. Leden van Focus on Farming zijn van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Bent u nog geen lid, meld u dan hier aan.

Lees meer...

Focus on Farming trekt leergierige boeren

Tekst Akkerwijzer. Bij de aftrap van het nieuwe project Focus on Farming staat de leergierige boer of boerin vooraan. Telers die interesse hebben willen kennis opdoen en direct vragen stellen aan deskundigen.

Lees meer...

Veld met gewassen

Fotoserie oogstwerkzaamheden 2016

Op het landbouw- en proefbedrijf zijn de oogstwerkzaamheden in volle gang. Benieuwd waar we mee bezig zijn, bekijk de fotoserie oogstwerkzaamheden 2016

Lees meer...

Focus on Farming

30 november kick off bijeenkomst

Op 30 november vindt de kick off bijeenkomst van Focus on Farming plaats, en is exclusief toegankelijk voor akkerbouwondernemers. Sprekers Prof. Martin van Ittersum, Ir.Chris de Visser en bedrijfsleider Dick Hulsebosch nemen u mee in de nieuwe ontwikkelingen van de teelt. Aanmelden is verplicht

Lees meer...

Groep mensen in veld

Vier grote uitdagingen voor de akkerbouw

Interview met Prof. Martin van Ittersum, spreker kick off bijeenkomst. Om de wereldbevolking in 2050 te kunnen voeden, zal er meer akkerbouwproduct per hectare gerealiseerd moeten worden. In Afrika en Azië zijn daar ook mogelijkheden voor. In Europa en Nederland liggen de uitdagingen voor telers volgens professor Martin van Ittersum vooral in efficiëntie en minder emissies. Lees het interview

Lees meer...

sojateelt

Telen van soja perspectief in Nederland

In Nederland groeit de vraag naar lokaal geteelde gewassen. Voor soja als ingrediënt van sojadranken, tofu en bakkerijproducten is ons land nog aangewezen op importen uit Zuid- en Noord-Amerika. Wageningse onderzoekers toonden samen met een bedrijf aan dat telen in Nederland perspectief biedt. Chris de Visser: “Soja wordt nu begin oktober geoogst. Dan is de vochtigheid van de sojapeulen vaak te hoog. Nadrogen kost extra energie en geld. Daarom zoeken we een ras dat rond half september rijp is.” Lees meer

Lees meer...

Teelt nieuwe gewassen