Eerste bijeenkomst Focus on Farming

De eerste bijeenkomst Focus on Farming van dit jaar is gepland op 29 mei a.s.

Deze staat in het teken van

  • plantproductie / fysiologie
  • teeltactiviteiten

U bent van harte welkom in Westmaas.

Heeft u belangstelling om te ervaren of Focus on Farming bij u past, neem gerust contact op.

Datum: 29 mei 2019
Tijd: 14:00 uur - 17:00 uur met BBQ
Plaats: Westmaas
Opgave: verplicht, opgeven per mail focusonfarming@wur.nl

 

De volgende bijeenkomsten zijn op:

dinsdag 25 juni 2019 in Lelystad
10.00 uur - 13.00 uur met lunch
thema's:

  • kringlooplandbouw - bezoek Proeftuin Agro Ecologie en Technologie
  • teeltactiviteiten


donderdag 31 oktober 2019 in Wageningen

10.00 uur - 13.00 uur met lunch
thema's:

  • bewaring aardappelen/uien
  • teeltactiviteiten


donderdag 28 november 2019 in Westmaas
10.00 uur - 13.00 uur met lunch
thema's:

  • ondernemerschap/bedrijfsvoering
  • teeltactiviteiten

Ga terug