Focus on Farming trekt leergierige boeren

Tekst: Akkerwijzer

Bij de aftrap van het nieuwe project Focus on Farming staat de leergierige boer of boerin vooraan. Telers die interesse hebben willen kennis opdoen en direct vragen stellen aan deskundigen. Bij de lezingen en de rondleiding op het proefbedrijf van PPO-AGV in Lelystad geven de belangstellenden aan waar hun interesse ligt en ze noemen onderzoeksvragen waar ze graag meer over willen leren. Deze week maakten belangstellenden kennis met het project in Lelystad.

Vragenrondje in de zaal

Woensdagmiddag levert een vragenrondje in de zaal met belangstellenden voor Focus on Farming gelijk een reeks onderzoeksvragen op voor het project. Hoe kunnen we CO2 tot geld maken voor de boer? Welke gevolgen heeft de groei van biologische teelt voor de gangbare boeren? Kunnen we structuurproblemen door zware mechanisatie oplossen of kunnen we lichtere mechanisatie gebruiken en hoe dan het beste? Is precisie of robotisering mogelijk? Hoe vermijden we glyfosaatgebruik bij niet-kerende grondbewerking? Wat doen we aan vrijlevende aaltjes? Kunnen we bemesten zonder delfstoffen te gebruiken, dus zonder fosfaat en kali uit mijnen of stikstof uit fossiele brandstof? Wat doen we met ritnaalden in uien?

De vragen zijn soms heel concreet en praktisch voor nu en soms gaan ze over technologische vernieuwingen op iets langere termijn. Martin van Ittersum van WUR ziet mogelijkheden in het samenbrengen van de praktijk en het onderzoek. Bij dit project ontmoeten fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek en boerenpraktijk elkaar.

Interactie met Wageningen

Van Ittersum noemt als mogelijkheden in Focus on Farming de directe interactie met de medewerkers van Wageningen. Ieder jaar hoort er een bezoek aan een Wagenings instituut bij de deelname aan Focus on Farming. Telers kunnen bij hun deelname gebruik maken van kennis over veranderende consumptie, over de Europese Unie en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, kennis over andere sectoren, de bodem, biologisch, mechanisatie, (bijzondere) gewassen, precisietechniek en economie.

Gemak van kennis binnen handbereik

Dick Hulsebosch is bedrijfsleider van het ‘gewone akkerbouwbedrijf’ van PPO-AGV in Lelystad. Hij geeft een mooi voorbeeld van hoe hij zelf praktische problemen kon oplossen op het teeltbedrijf door met onderzoekers te overleggen. Zo bleek het de beste weg te zijn bij een nieuw perceel waar water op bleef staan om de grond zichzelf te laten herstellen na aanleg van drainage. De eerste reactie van de medewerkers was om veel meer grondbewerkingen te doen. Dat was dus niet nodig, wisten de bodemkundigen die op het proefbedrijf in Lelystad werken. Telers die meedoen aan Focus on Farming kunnen de bijeenkomsten gebruiken om dergelijke praktische vragen op te lossen met onderzoekers en collega´s.

Rondkijken

Tijdens de aansluitende excursie over het bedrijf laten Pierre Bakker, Olaf Hartsema en Dick Hulsebosch de zaken zien die gaan als op een gewoon akkerbouwbedrijf en de bijzonderheden die met het onderzoek te maken hebben. Daarvoor beschikt het bedrijf in Lelystad over speciale oogstmachines, zaaimachines, spuitmachines, laboratoria en kassen.

De belangstellende telers zeggen soms dat de keuze om mee te doen al vast staat. Ze willen alles leren wat ze kunnen of ze kiezen voor de interactieve manier van kennisuitwisseling met elkaar en de mensen van Wageningen. Telers die al aan veel projecten meedoen twijfelen soms. Anderen willen meedoen in plaats van met andere projecten. De telers vonden het zonder uitzondering een leerzame aftrapmiddag.

Meedoen aan Focus on Farming kost 625 euro per jaar. Daarvoor krijgt een deelnemer toegang tot 4 kennisbijeenkomsten per jaar voor twee mensen uit het eigen bedrijf.

Ga terug