Bijeenkomst 31 mei: Op een andere manier naar de bodem kijken

Bron: www.akkerwijzer.nl

Kijk op een andere manier naar de bodem, en kies bewust je vruchtwisseling, gewas, groenbemester en ras. Dat is de boodschap van onderzoekers Wijnand Sukkel en Wiepie Haagsma tijdens een bijeenkomst van Focus on Farming.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op de wortelgroei. Sukkel blikt terug op de twintigste eeuw, waarin de focus lag op de oogst: meer product met weinig aandacht voor de wortel. Er zijn daardoor planten ontwikkeld die waren gericht op monocultuur, ploegen en makkelijk opneembare voeding. Het belangrijkste in deze vorm van akkerbouw was productie en afvoer, dus saldo en kostenbesparing. Dat laatste heeft geleid tot steeds grotere machines die met nog minder mensen nog meer en sneller kunnen oogsten, zegt Wiepie Haagsma, eveneens onderzoeker duurzame landbouw bij Wageningen Plant Research.

De laatste decennia zijn er bewegingen gaande die juist het tegenovergestelde bewerkstelligen: er is meer oog voor vruchtwisseling en het opheffen of zelfs voorkomen van ondergrondverdichting. Hierin ligt de focus op het gewas zelf. „Kijk anders naar je gewassen”, zegt Haagsma met nadruk. „Zoek een gewas of ras dat een bijdrage kan leveren aan de bodem, bijvoorbeeld doordat het meer organische stof achterlaat, of dat het beter doorwortelt op plaatsen waar je bodem wortels nodig heeft.”

Lees het volledige artikel uit Akkerwijzer juni 2017 hier.

Ga terug