Praktijkdag Suikerbieten

Praktijkdag suikerbieten op 31 augustus 2017 - Westmaas

IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Wageningen University & Research verzorgen de Praktijkdag suikerbieten op 31 augustus 2017. Op deze dag worden bezoekers breed geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen binnen de suikerbietenteelt en worden praktische handvatten geboden voor de teelt op het eigen bedrijf.

Kennisuitwisseling is belangrijk om de opbrengsten op topniveau te brengen en in de toekomst te houden. Een topopbrengst kan alleen gehaald worden als alle zaken op orde zijn. De bezoekers wordt dan ook een uitvoerig programma aangeboden waar kennisuitwisseling centraal staat. Zij kunnen kiezen uit 3 blokken met ieder 3 onderwerpen. Er is een bedrijvenmarkt en er worden rondleidingen gegeven waar de deelnemers uitleg krijgen van een expert bij de diverse onderwerpen.

Plaats en tijdstip

De Praktijkdag vindt plaats op donderdag 31 augustus 2017 van 09.00 uur tot 18.00 uur. Locatie: Praktijkonderzoek AGV, locatie Westmaas, Groeneweg 3.

Onderwerpen tijdens rondleiding

Blok A:

  • Rassenproef bietencysteaaltjesresistente suikerbieten 
  • Proef met meststoffen en groeibevorderaars in suikerbieten 
  • Suikerbieten en niet-kerende grondbewerking, past dat wel?

Blok B:

  • H-WodKa: '1 Bar Bitte' 
  • AeroVision: Drones als hulpmiddel bij gewasscouting 
  • Rooikwaliteit tot in de puntjes

Blok C:

  • Diagnose van ziekten en plagen in suikerbieten 
  • Demo effecten groenbemesters op ziekten en plagen in de bietenteelt 
  • Bedrijvenmarkt

Ga terug