Tweede bijeenkomst: 30 mei Westmaas

Voor de tweede Focus on Farming bijeenkomst van dit seizoen bent u van harte welkom op Proefbedrijf WUR Open teelten in Westmaas. Wilt u vrijblijvend kennismaken, mail naar: focusonfarming@wur.nl voor alle informatie, of meld u aan via het onderstaande formulier.

Programma 10:00 - 13:45uur

Peter Lerink (H-WodKa) heeft jarenlange ervaring op het gebied van bodem, structuur en als een van zijn specialisaties rugopbouw in aardappelen. Samen met hem gaan we het land in om te kijken naar de opbouw van aardappelruggen. Hij vertelt over hoe aardappelen gepoot kunnen worden met minimale rijschade en zet zijn visie over rugopbouw uiteen. Een mooi onderwerp voor een discussie met elkaar. U heeft tenslotte de ervaringen uit de dagelijkse praktijk. We bekijken onder andere een demoveld waar met vier verschillende plantsystemen aardappelen zijn gepoot. Ook bedrijfsleider van Proefbedrijf Westmaas Marcel Tramper is aanwezig om u te vertellen over zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk.

Marco van Gurp was op 6 maart ook te gast bij Focus on Farming. Op 30 mei grijpt hij kort terug naar het antwoord op de vraag waarom de nutriëntenverhouding in de bodem zo belangrijk is als uitgangspunt voor een gezond gewas en een potentiële hoge opbrengst. Door goed te sturen op de juiste mineralenverhouding (chemie) in de bodem, komt ook de bodembiologie beter in balans. Als er iets verandert in het bodem-bemestingsverhaal, dan verandert namelijk alles mee. De (bodem)omgeving is bepalend voor de keuze en werking van toegepaste producten en middelen. Dit vergt omdenken. Leo Bil, collega van Marco van Gurp, zoomt in op de verbinding en rol van de biologie in de bodem. Hij laat dit deels in de praktijk zien. De presentaties van beide heren vinden voor een deel plaats op perceel Puntje Dijk, waar sinds 7 jaar volgens de visie van N-xt Soil Services gewerkt wordt. Daarnaast bekijken we een profielkuil die op een probleemperceel gegraven is. Het laatste deel van de presentatie is tijdens de lunch.

Lunch

Marcel Tramper, bedrijfsleider Westmaas, vertelt over de bedrijfsvoering op Proefbedrijf Westmaas. Hoe zit het bouwplan in elkaar en welke keuzes liggen daaraan ten grondslag? Daarnaast gaat hij in op de actualiteit. Hoe is de stand van zaken na een extreem natte en late start van het teeltseizoen? We bekijken de gewassen en verschillende proeven en demo’s. Ook staat hij stil bij het belang van weten hoe de bodem is opgebouwd. Dit doet hij mede aan de hand van de eerder genoemde gegraven profielkuil. Hoe beoordeel je zo’n profielkuil op de juiste manier? Als uitstapje kijken we ook in een nieuwe teelt op Proefbedrijf Westmaas, de teelt van de zoete aardappel.

Heeft u interesse om vrijblijvend deel te nemen, dat is mogelijk. Meld u aan:

Ga terug