Tweede bijeenkomst Focus on Farming

Tijdens de tweede Focus on Farming bijeenkomst op 25 juni a.s. zijn we te gast bij Proefbedrijf Lelystad. De bijeenkomst staat in het teken van Agroecologie en Technologie: een toekomstbestendige veerkrachtige landbouw.

Het programma van deze dag:

10.30 uur:  Ontvangst met koffie/thee
10.15 uur:
Actualiteiten bedrijfsvoering Lelystad – bedrijfsleider Jacob de Jong
Highlights: wat leren we van teeltjaar 2018 en wat betekent ‘On the way to Planet Proof’ voor het bedrijf?
toepassing Cool Farm Tool op het akkerbouwbedrijf met als doel om de CO2 uitstoot te beperken.
11.15 uur: Proeftuin Agroecologie en Technologie – Ir. Wijnand Sukkel
12.15 uur:

Rol van technologie in agro-ecologische landbouw - Bram Veldhuisen MsC
12.45 uur: Lunch
13.30 uur:Rondgang Proeftuin Agroecologie en Technologie met speciale aandacht voor Strokenteelt, Agroforestry en toepassing Slimme gewasbescherming. Uitleg in het veld over de rijenbespuiting met de Agrifac machine.


Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Leden zijn van harte welkom in Lelystad. Aanmelden is verplicht. U mag als lid kosteloos een collega akkerbouwer meenemen. Aanmelden kunt u doen door te mailen naar focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl. Indien u een collega akkerbouwer meeneemt, geeft u dan ook de naam van deze persoon door.

 

De volgende bijeenkomsten zijn op:

donderdag 31 oktober 2019 in Lelystad
10.00 uur - 13.00 uur met lunch
thema's:

  • bewaring aardappelen/uien
  • teeltactiviteiten


donderdag 28 november 2019 in Westmaas
10.00 uur - 13.00 uur met lunch
thema's:

  • ondernemerschap/bedrijfsvoering
  • teeltactiviteiten

Ga terug