Over Focus on Farming

Focus on Farming is een initiatief van Wageningen University & Research en wordt ondersteund door een aantal partners uit de sector. Op 30 november 2016 is het initiatief gestart met een Kick Off in Lelystad. Prof. Martin van Ittersum sprak toen o.a. over de uitdagingen voor de internationale en Nederlandse landbouw. Vanuit de leerstoel Plantaardige Productiesystemen is Martin van Ittersum betrokken bij Focus on Farming.

Focus on Farming is een uniek platform exclusief voor akkerbouwondernemers die willen excelleren in het hier en nu en hun blik gericht hebben op de toekomst 

Akkerbouwondernemers die open staan voor nieuwe inzichten, kennis willen delen met collega ondernemers en onderzoekers uit het fundamenteel en wetenschappelijk onderzoek en 4 keer per jaar bij elkaar willen komen, zijn van harte welkom.

Ik meld me aan

   

Onderwerpen bijeenkomsten

 

Datum: Woensdag 30 mei 2018
Locatie: Westmaas
Sprekers: Peter Lerink, Marcel Tramper, Marco van Gurp

  • Peter Lerink (H-WodKa) heeft jarenlange ervaring op het gebied van bodem, structuur en als een van zijn specialisaties rugopbouw in aardappelen. Samen met hem gingen we het land in om te kijken naar de opbouw van aardappelruggen. Hij vertelde o.a. over hoe aardappelen gepoot kunnen worden met minimale rijschade.
  • Marcel Tramper, bedrijfsleider Westmaas, vertelde over de bedrijfsvoering op Proefbedrijf Westmaas. Aan de orde kwam o.a. het bouwplan en keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast gaat hij in op de actualiteit. Hoe is de stand van zaken na een extreem natte en late start van het teeltseizoen?
  • Marco van Gurp ging door op zijn verhaal 6 maart. Door goed te sturen op de juiste mineralenverhouding (chemie) in de bodem, komt ook de bodembiologie beter in balans. Als er iets verandert in het bodem-bemestingsverhaal, dan verandert namelijk alles mee. De (bodem)omgeving is bepalend voor de keuze en werking van toegepaste producten en middelen. Dit vergt omdenken.

 

Datum: Woensdag 6 maart 2018
Locatie: Lelystad
Sprekers: Professor Paul Struik, Olaf Hartsema, Marco van Gurp

   • De vitaliteit van het pootgoed. Over de jaarlijks terugkerende problematiek rondom de opkomst. Uit resultaten van onderzoek door professor Struik blijkt dat de fysiologische kwaliteit van pootgoed – samen met potergrootte – een groot effect heeft op de prestaties van de nateelt. Fysiologische kwaliteit bestaat uit twee componenten: kiemrust en fysiologische leeftijd. Net als de kiemrustduur wordt de fysiologische leeftijd beïnvloed door de omstandigheden tijdens de knolgroei, tijdens de fase tussen loofdoding en bewaring en tijdens de bewaarperiode. Er zijn al mogelijkheden bekend om gericht te sturen op vitaliteit voor verschillende teeltdoelen en voor verschillende afzetmarkten. Toekomstig onderzoek moet volgens Struik leiden tot een betrouwbare en goedkope indicator van vitaliteit.
   • De dagelijkse praktijk van het proefbedrijf in Lelystad. Sinds kort heeft het bedrijf naast de consumptieteelt ook de pootgoedteelt opgepakt. Over de motivatie voor deze keus en ervaringen tot nu toe. Over het bijstellen van verwachtingen en de grootste uitdagingen in de toekomst. In Lelystad wordt een deel van het eigen pootgoed voor eigen consumptieteelt gebruikt.
   • De relatie tussen bodem en bemesting. Over hoe de verhoudingen in de bodem de opbrengst bepalen. Een bodemanalyse als ‘bouwtekening’ van de bodem en de Kinsey-Albrecht methode: Pas als alles klopt aan die bodemtekening kunnen gewassen optimaal groeien. Bemesting vult datgene aan wat de bodem niet kan leveren. Hier is een vijfstappenplan voor ontwikkeld om telers op weg te helpen naar een uitgebalanceerde, stabiele en gezonde bodem.

 

2017

Datum: Woensdag 6 december 2017
Locatie: Lelystad
Sprekers: Bert Evenhuis en Erno Bouma

   • Planten ziekteverwekkende schimmels, o.a. phytophthora en alternaria. Over de biologie van de ziekteverwekkers, de veranderingen in de populatie en de agressiviteit ervan. Wat betekent dit voor de praktijk. Resistentie en de EuroBlight tabel (effectiviteit en eigenschappen van fungiciden). Verordening van teeltvoorschriften in phytophthora en het Akkerweb waarschuwingssysteem. De biologie van koprot, de bestrijding ervan, lopend onderzoek in het Uireka project en verordening van teeltvoorschriften van koprot en valse meeldauw.
   • Weersinvloeden. Over de relatie tussen weer en gewasbescherming en de adviessystemen die hierop van toepassing zijn.

 

Datum: Woensdag 1 november 2017
Locatie: Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen.
Sprekers: Dr. Gerard Korthals, Prof. Wietse de Boer

   • Het werk van het NIOO. Over de biologische conditie van de bodem en het voeden en manipuleren van het voedselweb. Hoe zorg je ervoor dat het bodemleven beter voor jou gaat werken. Biologische bestrijding en leren van de natuur.
   • Relaties tussen micro-organismen en hun omgeving. Over de twee hoofdgroepen van bodemleven: bacteriën en schimmels. Beide zijn bepalend voor de voeding en productie van de bodem. Effectief inzetten bij bodemmanagement. En hoe te benutten voor de weerbaarheid van gewassen.
   • Rondleiding in het ‘levende gebouw’ van het NIOO en bezoek aan de proeven. Het vormen van een gesloten kringloop is een grote inspiratie geweest voor het gebouw en de onderzoeksfaciliteiten.

 

Datum: Woensdag 31 mei 2017
Locatie: Lelystad
Sprekers: Wijnand Sukkel, Derk van Balen en Wiepie Haagsma

   • De werking van de plantwortel: onbekend maakt onbemind. Over hoe groeit een wortel, in welke delen worden nutriënten en water opgenomen. Hoe werkt de opname van voedingsstoffen. Hoe ziet het bodemleven rondom de wortel eruit en wat is de rol bij de plantengroei. Hoe beïnvloed/veranderd de wortel de bodem en hoe kunnen we daar gebruik van maken.
   • De bodem voedt de plant én de plant voedt de bodem. Over de samenhang tussen de wortelgroei en bodem zoals de invloed van bodemmanagement op wortelontwikkeling, nutriënten en wateropname, de invloed van de plant op bodemleven, het vrijmaken van nutriënten uit moeilijk opneembare reserves en verbetering van bodemstructuur. Het samenspel tussen bodemmanagement, gewas en groenbemesterkeuze, bodemkwaliteit verbeteren, opbrengsten verhogen en efficiënter omgaan met de grondstoffen. Hoe pakt hierbij bijvoorbeeld minder intensieve grondbewerking uit, de toepassing van rijpadensystemen of de inzet van grasklavers.
   • Excursie proeven Lelystad: Bekijken van de experimenten met niet kerende grondbewerking, groenbemesters, mixed cropping, strokenteelt.

 

Datum: Donderdag 16 februari 2017
Locatie: WUR Wagening Radix
Sprekers: Dr. Henk Jalink en Vincent Jalink.

   • Interne plantprocessen. Een mooi gewas betekent niet automatisch dat je de optimale productie haalt. Over meer inzicht in interne plantprocessen. Het meten van de processen in een plant. Een demonstratie die het het verschil tussen wat je optisch waarneemt en er daadwerkelijk in de plant gebeurd laat zien.
   • Rijkdom van Wageningen University & Research. Over toegang tot bestaande en nieuwe kennis met een rondleiding door de bibliotheek Wageningen.

 

Wat mag u nog meer verwachten:

 1. CO2 tot geld maken
 2. Gevolgen van groei biologische teelt voor de gangbare boeren
 3. Hoe om te gaan met structuurproblemen ontstaan door zware mechanisatie
 4. Het vermijden glyfosaat gebruik bij niet-kerende grondbewerking
 5. Hoe om te gaan vrijlevende aaltjes
 6. Robotisering
 7. Bemesten zonder delfstoffen
 8. Hoe om te gaan met ritnaalden in uien
 9. Veranderingen in de voedselconsumptie
 10. Wat gebeurd er in de EU en met het GLB?
 11. Cross overs naar andere sectoren
 12. Bodem
 13. Gewasbescherming
 14. Bemesting
 15. Precisie Landbouw
 16. Bedrijfsvoering, economie, management
 17. Wisselwerking tussen de verschillen thema’s