Proef- en praktijkbedrijf

Locatie Lelystad

De business unit Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (AGV) van Wageningen University & Research levert een bijdrage aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sector, zowel nationaal als internationaal. In opdracht van private sector en overheden wordt gewerkt aan toepasbare innovaties waarbij de onafhankelijke positie en een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze voorop staan.

In Lelystad is de hoofdlocatie gevestigd van het praktijkonderzoek. De locatie beschikt over 700 hectare grond waarvan een deel SKAL gecertificeerd is. Er is een professioneel laberatiorium aanwezig voor o.a. nematologische, immunologische en bodemfysische bepalingen. Er wordt gewerkt met de laatste technieken en op het gebied van mechanisatie zijn de laatste innovaties voor handen. Verder biedt de locatie volop ruimte voor demonstraties van klanten.

Adres

Edelhertweg 1 8219 PH Lelystad

Projecten uitgelicht:

SMARAGD staat voor: Slimme Mechanisatie - Automatisering – Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid. SMARAGD maakt door de ontwikkeling van lichte autonome mechanisatie een betere bodemkwaliteit mogelijk, verhoogt de weerbaarheid en opbrengst van gewassen en biedt kansen om de CO2-voetafdruk te verlagen.

De komende 4 jaar wordt gewerkt aan een autonome, gerobotiseerde en innovatieve mechanisatie voor de teelt van hoogsalderende akkerbouw- en vollegrondsgroenten gewassen.

Bezoek de website

Uireka is een Publiek Private Samenwerking in het kader van de topsector Agrifood. In dit project werken alle schakels in de uienketen samen: veredelaars, boeren, leveranciers van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, sorteer- en pakstations en exporteurs. Ook adviseurs en kennisinstellingen zijn intensief betrokken.

Het doel van de samenwerking is om de kwaliteit van de Nederlandse ui op een hoger plan te brengen. Alle kennis wordt gedeeld onder de paraplu van de Holland Onion Association.

Bezoek de website