Proef- en praktijkbedrijf

Locatie Westmaas

Westmaas is een van de proeflocaties van Wageningen Plant Research. Bij Wageningen Plant Research in Westmaas wordt onderzoek gedaan naar akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten.

Adres:

Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas

Praktijkdag suikerbieten

Op de locatie Westmaas ligt een groot praktijkperceel suikerbieten met een groot aantal proeven en demonstratiestroken. Naast regulier onderzoek wordt een groot aantal proeven en demo’s gebruikt voor de Praktijkdag Suikerbieten op 31 augustus 2017. Op de Bietenmonitor op Akkerwijzer komen beelden van de ontwikkeling van het praktijkperceel en de verschillende proeven.

Benieuwd naar de groei van het gewas, volg hier de monitor

Aardappeldemodag

Elke twee jaar organiseren Wageningen Plant Research (WPR) Westmaas en de Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO) de Aardappeldemodag. De Aardappeldemodag is dé ontmoetingsplaats van de aardappelsector en richt zich op de gehele aardappelketen. Telers, handel, verwerkers en veel andere bedrijven die actief zijn in de aardappelsector in binnen- en buitenland komen naar de Aardappeldemodag om elkaar te ontmoeten en elkaar te informeren over de nieuwste ontwikkelingen.

Op woensdag 19 augustus 2020 wordt weer groots uitgepakt met demonstraties, een bedrijvenmarkt, een mechanisatiepark, lezingen en diverse andere activiteiten